Kāpēc koks?

 

Par koku jāatceras trīs galvenās patiesības:1. Koks ir labi izmantojams
2. Koks ir nācis no meža
3. Mežā koki atkal ataug1. Koks ir labi izmantojams
• Koks ir daudzpusīgs un unikāls celtniecības un apdares materiāls.
• Kokam ir patīkami pieskarties.
• Koks ir atjaunojams.
• Koku var izmantot atkārtoti – koka produktus pēc to kalpošanas laika beigām var viegli pārstrādāt vai izmantot kā enerģijas avotu.
• Koks ļauj ietaupīt enerģiju – tas ir viegls (šī materiāla ražošanā ir tikai minimāls fosilās enerģijas patēriņš, nav vajadzīgi milzīgi resursi).
• Koks saista CO2 – augot koksne piesaista CO2, bet, izmantojot koksni celtniecībā un dažādu priekšmetu izgatavošanā, ogļskābā gāze tiek izņemta no aprites.2. Koks ir nācis no meža – ilgtspējīgi apsaimniekotā mežā iegūta koksne ir atjaunojams resurss. Pienācīgi apsaimniekotos mežos koksni var iegūt gadsimtiem ilgi. Lai uzturētu pastāvīgu koksnes ieguvi, meži ir pareizi jāapsaimnieko un jācērt. Koks ir vienīgais atjaunojamais būvmateriāls, un tāpēc tā ietekme uz vidi ir daudz mazāka nekā citiem materiāliem.3. Mežs atkal ataug – koki mežā atkal ataug apmēram vienas vai divu cilvēku paaudžu laikā. Igaunijā un visā Ziemeļvalstu reģionā kopumā mežs jau gadsimtiem ilgi kalpo par iztikas avotu. Cilvēki izsenis dzīvo labā saskaņā ar mežu, saprātīgi izmantojot tā resursus. Mūsdienās ieviestas dažādas vides sertifikācijas programmas un likumi, lai vēl labāk nodrošinātu resursu ilgtspējīgu atjaunošanos un meža ekosistēmu daudzveidības aizsardzību.