FSC® ja PEFC tarneahela sertifikaadid

Puidu ja puidust toodete tarneahela sertifitseerimine kinnitab, et kasutatav puit pärineb hästi majandatud metsadest ning tagab kogu protsessi jälgitavust alates metsast kuni tarbijani.

FSC® (Forest Stewardship Council®) ja PEFC (The Programme for the Endorsment of Forest Certification) tarneahela sertifikaadid tagavad vastavalt FSC ja PEFC märgisega toote jälgitavust terves tarneahelas, tõendamaks et toormaterjal on pärit vastutustundlikult majandatud metsadest.

FSC märki kandev toode on pärit vastutustundlikult majandatud metsast, kus väärtustatakse võrdselt nii looduslikku keskkonda kui ka majanduslikku elujõulisust. FSC on mittetulunduslik organisatsioon, mis hoolib keskkonnahoidlikust metsandusest, kus metsa raiumisel ja metsasaaduste ülestöötlemisel ei kahjustata metsa elurikkust, saagikust ega looduslikke protsesse. Ühiskondlikul tasemel on FSC jaoks oluline põlisrahvaste õigus kasutada ja majandada neile ajalooliselt kuulunud maad. Organisatsioonis austatakse töötajate õigusi, ühinemise vabadust ning õigust kollektiivsetele läbirääkimistele. Kõikide töötajate töösuhe on vaba, keelustatud on igasugune sunniviisiline töövorm ning lapstööjõu kasutamine ettevõttes.

PEFC on sarnaselt FSC’le rahvusvaheline ja valitsuseväline mittetulunduslik organisatsioon, mis on pühendunud säästva metsamajanduse edendamisele. PEFC sertifitseeritud toodete märksõnadeks on lisaks veel sotsiaalsete, kultuuriliste, keskkonna ning majanduslike hüvede hoidmine ja säilitamine.