Höövlitööstus

Höövlitööstuses valmistatud okaspuust viimistlus- ja ehitusmaterjale turustatakse kaubamärgi RAITWOOD all.

AS Rait höövlitööstuse tootmisliin on üks kaasaegsema tehnoloogiaga profiillaudade tootmise liine maailmas. Liinid ning töötlusseadmed on spetsiaalselt ehitatud profiillaudade tootmiseks ning sisaldavad toorme ja toodangu kvaliteedi kõrgtehnoloogilisi automaatkontrolli seadmeid. Aastas valmistatakse siin ca 200 000 m3 höövelpuitu.Toorainena kasutatakse lisaks oma grupi saetööstuste toodangule hoolikalt valitud koostööpartnerite materjali, mis pärineb okaspuu parimatelt kasvualadelt hõlmates Eestit, Lätit, Skandinaaviamaid ning Loode-Venemaad.
Höövlitööstus paikneb Tartumaal Reolas.